CH vrh

*24.7.2021

  Elemeris Paulla Gang &  Barachiel Floyd Fender Edda

Charisma Ola - zůstává v CHS

Chavier

    

Chico

Christian

Charon

 

Chizy a Charleen

Chelsea

4 feny / females

4 psi / males

 

Pedigree - podrobný rodokmen